2 Obserwatorzy
20 Obserwuję
Trojka

Omnispatium

Otchłań wszechrzeczy, mgławica poznania przestrzeń oświecenia.

Teraz czytam

Dowództwo Starka
Jack Campbell
Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce
Howard Gardner

Jak być uczonym

Jak być uczonym - Michał Heller Michał Heller jest osobą duchowną, jednak przyznam że trudno jest to odczuć w tej małej publikacji. Profesor obiektywnie podszedł do tematu i nie narzuca nam typowych dla teologów jednostronnych racji. No może poza ilustracjami św. Hieronima ;). Treść w niej zawarta jest przystępna dla każdego który chce się nauce poświecić. Widzę sporo racji w wywodach pana Hellera na temat metodyki nauki, jednak kierowane są one tylko dla tych którzy raczej podporządkowują się aktualnemu systemowi jaki rządzi światem nauki. A co jeśli chce się osiągnąć więcej i wyjść poza ramy tradycyjnego badania Nauk. Rady dobre dla początkujących i tych co muszą wyuczyć się prawidłowych nawyków obchodzenia się z Nauką. jednak jeśli już się je pojmie, warto wykorzystać zdobytą wiedzę na udoskonalenie własnej filozofii.